heslo dňa 30.03.2017

Mojžiš povedal: Všetko, čo vám prikazujem, usilovne plňte, nič k tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte! 5. Mojžišova 13,1

Ježiš hovorí: Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. Matúš 19,17

Božie zákony boli vždy dobré a správne. Aj tie, ktoré dostal Mojžiš od Boha na vrchu Chóreb, aj tie, ktoré doplnil Pán Ježiš. Poznáme to: „... ale ja vám hovorím...“ Či sme schopní ich aj do bodky dodržiavať?! To mohol v plnom rozsahu uskutočniť jedine náš Pán. Žijeme z Božej milosti, iba z nej sme spasení. Hoci sa nám nepodarí všetko zo Zákona naplniť, máme na to Dokonávateľa; Ježiša Krista. V žiadnom prípade sa nepokúšajme k Božím príkazom niečo pridávať, alebo z nich uberať. Naším konečným cieľom je vojsť do večného života s Pánom. Pán Ježiš ale pripomína, že zachovávanie prikázaní je toho predpokladom. Aj keď všeličo často nezvládame, nemusíme sa báť záhuby. Pán Ježiš, víťaz z Golgoty, to za nás dorieši!

2. Korintským 4,11-18

Aktuality

marec
1.

Rozvrh modliteb, březen / marec 2017

1. marec 2017 - 31. marec 2017

5. – 11. 3.

 

Partizánske

Ďakujeme

  • za dobré vzťahy v zbore
  • za podnety, ktoré vzišli na Farskej konferencii

Prosíme

  • za sestru Darinku, za jej zdravie
  • za našich mladých v zbore, aby prekonali ostych poz&...
február
2.

Modlitebné predmety – február / únor 2017

1. február 2017 - 28. február 2017

 

5. – 11. 2.

Bratislava – Staré Mesto            

Ďakujeme Pánu Bohu:

- za príležitosť stretávať sa pri rôznych duchovných príležitostiach a rásť tak v poznávaní nášho P&aacut...

december
27.

Modlitebné predmety – leden / január 2017

1. január 2017 - 31. január 2017

1. – 7. 1.

 

Rada Slovenskej oblasti ECM    

Ďakujme Pánovi za dvojročnú prácu Rady, ktorá sa tento rok zavŕši voľbou jej nových členov pri Oblastnej konferencii.

Pavel Procházka

 

Rada České oblasti ECM

december
2.

Modlitby december/prosinec 2016

1. december 2016 - 31. december 2016

4. – 10. 12.

 

Banská Bystrica

Ďakujme za Katedru teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici. Z Božej milosti sa podarilo dobudovať katedru na významné pracovisko, ktoré dostalo od Akreditačnej komisie vlády SR práva na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov.

...