heslo dňa 29.08.2016

29. Po  Jeremiáš 1,1–10

Nenadŕžajte nízkopostavenému ani nevyznačujte osobu vysokopostaveného. 3.Mojžišova 19,15

Bratia moji, neuprednostňuje nikoho, keďže veríte v nášho osláveného Pána Ježiša Krista. Jakub 2,1

Len málo ľudí sa nedá ovplyvniť okolím, názormi či trendmi tohto sveta. To, čo má najväčší vplyv na naše rozhodnutia, je náš osobný postoj k ľuďom a spôsob nášho nazerania na svet. Náš osobný úsudok o niekom nás môže podnietiť k tomu, ako sa k dotyčnému človeku správame. Neraz si ľudí nepatrične zaraďujeme a škatuľkujeme. Niekedy nám to vyhovuje. Vyrovnávame sa tak sami so sebou a so svojím úspechom či neúspechom, alebo samých seba chceme umiestniť kamsi vyššie, nad nich. Zorný uhol vnímania ľudí v našom okolí však prezrádza nás samých; vypovedá o tom, za koho považujeme samých seba. Veď si len spomeňme na colníka a farizeja modliacich sa v synagóge, za koho sa oni považovali, a ako videli tých druhých...! Boh nemá rád uprednostňovanie osôb, sám to nerobí, aj keby mohol, a nechce to ani od nás.

 

 5.Mojžišova 26,1–11

o nás

Názov Evanjelická cirkev metodistická vznikol po zjednotení dvoch cirkví - Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách nazvali novú zjednotenú denomináciu United Methodist Church (zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajnách dostala meno Evanjelická cirkev metodistická.

Aktuality

júl
27.

Modlitebné predmety august/srpen 2016

31. júl 2016 - 6. august 2016

Sereď

Prosíme o modlitby za

  • spoločný zborový výlet, služba Božím Slovom starším ľuďom v penziónoch 
  • prázdninové stretnutia s deťmi.

Pavle Kocev

Plzeň 3 Maranatha a Plzeň 1 Lochotín

júl
18.

Biskup Franz W. Schäfer (1921-2016) – staviteľ mostov medzi svetmi

14. júl 2016

Nikto neočakával, že dieťa Franz Werner Schäfer, ktorý sa narodil 10. marca 1921 pri Baseli, sa ním jedného dňa stane. Vyrastal v jednoduchých podmienkach robotníckej triedy. Jeho rodičia sa aktívne zúčastňovali na pomoci ľuďom, ktorí boli v problémoch a snažili sa o dosiahnutie väčšej ...

júl
7.

Modlitebné predmety júl / červenec 2016

1. júl 2016 - 30. júl 2016

3. 7. – 9. 7. 2016

- za milostivé vedenie našich detí počas školského roka

- za požehnaný čas pri bohoslužbách, biblických hodinách a modlitebných stretnutiach

- o požehnanie bohoslužieb počas letných prázdnin

- aby noví ľudia našli cestu do ná...

jún
2.

Modlitebné predmety jún 2016

1. jún 2016 - 30. jún 2016

5. 6. – 11. 6. 2016

 

Elim (Petržalka)

Pridajte sa k našim modlitbám za zlomené rodiny okolo nás, za týrané ženy a deti, za ľudí žijúcich v závislostiach. Modlime sa za ich vyslobodenie a prijatie/navrátenie do Božej rodiny.

Naše modlitby vďačnosti ...