heslo dňa 26.04.2017

Ty si mi dal skúsiť mnohé súženia a biedy, ale ma znova obživíš. Žalm 71,20

Ježiš hovorí: Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! Ján 14,1

Nedávno mojej priateľke diagnostikovali sklerózu multiplex. Keď mi to povedala, oči mi zaplavili slzy. Predstava, ako táto choroba zmení život jej, ale aj celej jej rodine, nebola vôbec ružová. Vynorila sa tiež otázka, ako to všetko dokáže prijať, ako sa s tým vyrovná... Čo môže človek robiť, keď zajtrajšok nevyzerá vôbec sľubne?! Pán hovorí: „Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa!“ Sú to slová povzbudenia vo viere, v jej skúškach. Potvrdzujú, že aj cez životné ťažkosti môžeme získavať skúsenosti s mocným Bohom. Božie pôsobenie dokážeme vnímať, ak presmerujeme svoje myšlienky z vlastnej bolesti na Hospodina; tak budeme môcť premýšľať o Jeho veľkosti. Mnohí z nás prechádzame utrpením, nachádzame sa v ťažkých životných situáciách; tie však nemusia nutne viesť k záhube. Úzkosti a trápenia sa pre Božích vyvolených stávajú skúškou vernosti Bohu. Veď Boh sám v Pánovi Ježišovi Kristovi okúsil utrpenie. On Sám vo svojich mukách zostúpil až do temných priepastí zeme oddeľujúcich ríšu mŕtvych od sveta živých. Je to On, ktorý dokáže vyviesť človeka aj z celkom beznádejnej situácie. On odpúšťa, uzdravuje, vyslobodzuje, obnovuje. Je útechou v zármutku a nádejou v beznádeji. Kto svoj život odovzdal Bohu, nemusí sa strachovať.

Aktuality

apríl
16.

Rozvrh modliteb, duben / apríl 2017

1. apríl 2017 - 30. apríl 2017

2. – 8. 4.

 

Sereď

Prosíme o modlitby za

  • prípravy a priebeh  Veľkonočného koncertu pre deti z DD 9. 4. 2017
  • prípravy Veľkonočných spoločných akcií zborov od 13. 4. – 17. 4. 2017
  • ochotných dobrovoľníkov

Sm...

marec
1.

Rozvrh modliteb, březen / marec 2017

1. marec 2017 - 31. marec 2017

5. – 11. 3.

 

Partizánske

Ďakujeme

  • za dobré vzťahy v zbore
  • za podnety, ktoré vzišli na Farskej konferencii

Prosíme

  • za sestru Darinku, za jej zdravie
  • za našich mladých v zbore, aby prekonali ostych poz&...
február
2.

Modlitebné predmety – február / únor 2017

1. február 2017 - 28. február 2017

 

5. – 11. 2.

Bratislava – Staré Mesto            

Ďakujeme Pánu Bohu:

- za príležitosť stretávať sa pri rôznych duchovných príležitostiach a rásť tak v poznávaní nášho P&aacut...

december
27.

Modlitebné predmety – leden / január 2017

1. január 2017 - 31. január 2017

1. – 7. 1.

 

Rada Slovenskej oblasti ECM    

Ďakujme Pánovi za dvojročnú prácu Rady, ktorá sa tento rok zavŕši voľbou jej nových členov pri Oblastnej konferencii.

Pavel Procházka

 

Rada České oblasti ECM