heslo dňa 04.12.2016

Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! 4.Mojžišova 6,26

Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere. Rímskym 15,13

Prečítajte si Áronovské požehnanie v 4M 6,22-27 viackrát za sebou. Hebrejské slovo pre pokoj je shalom. Shalom je veľké slovo, oveľa väčšie než naše slovo pokoj. Shalom je to, aký mal svet pôvodne byť. Shalom znamená byť v súlade s pôvodným Božím plánom. Apoštol Pavel veriacim v Liste do Ríma píše, že Boh nezastaviteľne cez Ježiša spustil proces vykúpenia ľudstva a celého sveta. Shalom sa do sveta vracia skrze vzkrieseného Krista. Zrazu je možné niečo nepredstaviteľné – shalom medzi Židmi a pohanmi (Rim 15,7-13). Rozmýšľajte a modlite sa, kde a ako môžete dnes vniesť do svojho okolia shalom – možno niekam, kde sa to v tejto chvíli zdá nepredstaviteľné.

Aktuality

december
2.

Modlitby december/prosinec 2016

1. december 2016 - 31. december 2016

4. – 10. 12.

 

Banská Bystrica

Ďakujme za Katedru teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici. Z Božej milosti sa podarilo dobudovať katedru na významné pracovisko, ktoré dostalo od Akreditačnej komisie vlády SR práva na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov.

...
október
31.

Modlitební předměty v listopadu / novembri 2016

31. október 2016 - 30. október 2016

6. – 12. 11.

 

Plzeň 3 – Maranatha

Prosíme za

  • setkávání klubu omladiny a besídku

  • vedoucí služeb a staršovstvo

  • propojenost mezi farností a diakonickými středisky

  • klienty o...

október
1.

Modlitebné predmety október / říjen 2016

1. október 2016 - 31. október 2016

2. 10. – 8. 10. 2016

 

Michalovce

Modlíme sa:

  • za všetkých dlhodobo chorých členov a priateľov zboru
  • za vykrytie všetkých služieb v zbore, ktoré do svojej výpovede mala na starosti s. K. Balogová: detská služba, služba v DSS Anima a ...
september
4.

Modlitebné predmety september 2016

1. september 2016 - 30. september 2016

4. 9. – 10. 9. 2016

 

Banská Bystrica

Prosíme o modlitby za učiteľov i študentov, aby nový akademický rok bol rokom usilovného štúdia a Božieho žehnania práce všetkých na Katedre teológie a katechetiky PF UMB.

Pavel Procházka<...