heslo dňa 26.09.2016

26. Po  Jeremiáš 31,18–20.31–37

Všetko, čo riekol Hospodin, budeme plniť a poslúchať. 2.Mojžišova 24,7

Nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi. Rímskym 12,11

Mojžiš sa vrátil od Hospodina a vyrozprával ľudu všetky Hospodinove slová a všetky právne ustanovenia. Boh mal o svoj ľud záujem a chcel jeho dobro. Izraeliti vtedy jednohlasne vyhlásili: „Poslušne splníme všetko, čo povedal Hospodin.“ Vtedy sa národ rozhodol správne a s nadšením poslúchol. Tak je to aj s nami, keď počúvame Hospodina s otvoreným srdcom, v poslušnosti sme aj nadšení. Poslušnosť však stráca svoju podstatu, ak sa podriaďujeme na príkaz, alebo sa nám poslušnosť stáva len povinnosťou. My, ktorí veríme v Pána Ježiša Krista, by sme nemali byť donútení robiť, čo je správne. Malo by byť našou túžbou poslúchať nášho Pána z čistej lásky k Nemu. Pretože Ho milujeme, buďme si dnes vzájomne oddaní v bratskej láske a predbiehajme sa navzájom v úctivosti! Robme teda to, čo je dobré, z vďačného srdca a pre Božie milosrdenstvo k nám.

 

Matúš 6,1–4

Aktuality

september
4.

Modlitebné predmety september 2016

1. september 2016 - 30. september 2016

4. 9. – 10. 9. 2016

 

Banská Bystrica

Prosíme o modlitby za učiteľov i študentov, aby nový akademický rok bol rokom usilovného štúdia a Božieho žehnania práce všetkých na Katedre teológie a katechetiky PF UMB.

Pavel Procházka<...

júl
27.

Modlitebné predmety august/srpen 2016

31. júl 2016 - 6. august 2016

Sereď

Prosíme o modlitby za

  • spoločný zborový výlet, služba Božím Slovom starším ľuďom v penziónoch 
  • prázdninové stretnutia s deťmi.

Pavle Kocev

Plzeň 3 Maranatha a Plzeň 1 Lochotín

júl
18.

Biskup Franz W. Schäfer (1921-2016) – staviteľ mostov medzi svetmi

14. júl 2016

Nikto neočakával, že dieťa Franz Werner Schäfer, ktorý sa narodil 10. marca 1921 pri Baseli, sa ním jedného dňa stane. Vyrastal v jednoduchých podmienkach robotníckej triedy. Jeho rodičia sa aktívne zúčastňovali na pomoci ľuďom, ktorí boli v problémoch a snažili sa o dosiahnutie väčšej ...

júl
7.

Modlitebné predmety júl / červenec 2016

1. júl 2016 - 30. júl 2016

3. 7. – 9. 7. 2016

- za milostivé vedenie našich detí počas školského roka

- za požehnaný čas pri bohoslužbách, biblických hodinách a modlitebných stretnutiach

- o požehnanie bohoslužieb počas letných prázdnin

- aby noví ľudia našli cestu do ná...